Stockholm – fackförbundens mittpunkt

Genom att gå runt i Stockholms innerstad kommer du snabbt se att de flesta fackförbund har sina huvudkontor i Stockholm. Många fackförbunds huvudkontor ligger runt Norra Bantorget och du kan enkelt hitta minst 10 fackförbund genom att vandra runt i Stockholm. Många fackförbund håller till i äldre lokaler – detta eftersom fackförbunden har funnits länge inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. De flesta fackförbund bedriver någon slags politisk verksamhet i form av att försöka påverka politiken så att det gynnar dess medlemmar. Därför är Stockholm logistiskt sett en bra plats att hålla till på. Det är delvis nära till Sveriges beslutsfattande, Riksdagshuset i Stockholm, och det är även många företag som fackförbunden stundtals förhandlar med som har sina kontor i Stockholm med.

Det första kollektivavtalet skrevs av ett fackförbund i Stockholm

Fackförbund i Sverige uppkom först under 1870-talet. Från början var fackförbunden föreningar uppbyggda kring yrken. Senare växte olika samarbeten fram mellan föreningarna och det bildades fackförbund med inriktning på olika yrkesområden. Det bildades även centralorganisationer som fackförbunden verkade under. Idag finns 3 olika centralorganisationer som är anknutna till fackförbund och även dessa har sina kontor i Stockholm. De centralorganisationer som finns idag är:

  • LO som företräder arbetare
  • TCO som företräder tjänstemän
  • SACO som företräder akademiker

Stockholm har även haft en viktig betydelse för kollektivavtalen. Det första kollektivavtalet tillkom nämligen i Stockholm efter en strejk bland byggnadsarbetare. Idag skrivs alla kollektivavtal av fackförbunden och de har haft stor betydelse för anställdas rättigheter. Läs mer om vad kollektivavtal innebär för dig.

fackforbund-i-stockholm

Besök ditt fackförbund under resan till Stockholm

Att vara medlem i ett fackförbund innebär många fördelar. Du kan få hjälp vid konflikter med din arbetsgivare, ta del av flertal olika förmåner och till och med få hjälp med att söka jobb. Vad som är viktigt att tänka på när du blir medlem i ett fackförbund är att du står för det fackförbundet arbetar för. Är du inte medlem i ett fackförbund kan du börja med att hitta rätt fackförbund för dig utifrån ditt yrkesområde och dina värderingar. Det kan även vara en bra idé att besöka det fackförbund du är eller vill bli medlem i för att se att deras arbete överensstämmer med det du vill få ut av medlemskapet.